Kääk! Lapseni on pian 3-vuotias ja puheesta puuttuu vielä monta äännettä!

Moni alle 3-vuotias puhuu jo paljon, osa suorastaan taukoamatta. Vanhemmille aukeaa aivan uusi maailma, kun lapsen oma persoona alkaa tulla esiin myös puheen avulla. Vaikka vanhemmat yleensä iloitsevat lapsen puheen kehittymisestä, siihen voi liittyä myös monenlaisia huolenaiheita. 

Millainen puhe on normaalia 3-vuotiaalle? Onko lapseni puheenkehitys viivästynyttä? Osaanko antaa lapselleni oikeanlaisia virikkeitä, että hän oppii puhumaan normaalisti? Yksilölliset erot 2-3 -vuotiaiden puheen kehityksessä ovat valtavan suuret, joten naapurin lapsen puhe saattaa tuntua olevan valovuoden edellä oman lapsesi tuotoksista. 

Vanhempana voit kuitenkin tehdä paljon lapsesi kehityksen tueksi.

Näin tuet pienen lapsen puheen kehitystä

Pieni, 2-3 -vuotias lapsi on vasta opettelemassa puhumista, joka on motorisesti erittäin vaikea taito oppia! Lapsen kannalta on tärkeintä, että hän tulee kuulluksi ja ennen kaikkea hyväksytyksi sellaisena kuin on. 

Tässä vaiheessa ei ole tärkeää keskittyä siihen miten lapsi sanoo, vaan mitä hän sanoo tai ilmaisee muilla tavoilla. Kun hän huomaa, että häntä kuunnellaan (puuttumatta puheen virheisiin), hän kokee itsensä tärkeäksi ja taitavaksi. 

Tällainen hyväksyvä kuulluksi tuleminen tukee hänen itsetuntoaan, mikä on mielestäni kaiken myöhemmän oppimisen perusta. Kun lapsi saa riittävän usein kokemuksen siitä, että hänen asiansa on tärkeä ja toiset haluavat ymmärtää häntä, hän tulee rohkeammaksi ja haluaa puhua yhä enemmän ja yhä monipuolisemmin. Ja puhuessaan enemmän hän saa entistä enemmän harjoitusta, mikä taas edistää puheen oppimista. 

Mikä on normaalia?

On hyvin tavallista, että 3-vuotiaan puheesta puuttuu vielä useita äänteitä, esimerkiksi /r, s, l, k, d/. Puheen tulisi puuttuvista äänteistä huolimatta olla kuitenkin pääosin ymmärrettävää. Jos näin ei ole, asia kannattaa ottaa esiin neuvolassa, josta lapsi ohjataan tarvittaessa puheterapeutin arvioon. 

Jos puheesta puuttuu erityisesti kielenkärkiäänteitä (r, s, l, d, t, n) ja lapsi puhuu suu melkein kiinni, voi olla kyse kireästä kielijänteestä. Se on syytä tarkistuttaa asiaan perehtyneellä KNK-lääkärillä, hammaslääkärillä tai puheterapeutilla. 

Lue lisää kielijänteestä täältä: https://epaselvapuhe.fi/kirea-kielijanne/

Enkö voi tehdä muuta kuin kuunnella?! Voit toki, paljonkin.

1. Käytä hyväksi monipuolista ilmaisua. Jos lapsen puhe on niin epäselvää, että et aina ymmärrä mitä hän sanoo, käyttäkää hyväksi kaikkia mahdollisia ilmaisun keinoja. Esimerkiksi eleitä (osoittaminen, esittäminen), ilmeitä, kuvia, viittomia, esineitä tai mitä tahansa muuta mitä keksitte. Voit siis tarjota lapsellesi näitä keinoja puheen tueksi ja näyttää niistä mallia. Esimerkiksi: ”Nyt en ymmärrä. Voitko näyttää, oliko se joku näistä?”.  Katsomalla mitä lapsi puuhaa ja mihin hän katsoo voit myös saada vihjeitä siitä, mitä hän yrittää kertoa. 

2. Odota rauhassa, että lapsesi saa sanottua sanottavansa. Toistamalla lapsen sanoman ja laajentamalla sitä vain vähän, tuet paitsi puheen myös kielen kehitystä. Esimerkiksi jos lapsi osoittaa nukkea ja sanoo: ”Auva uttuu”, voit vastata hänelle: ”Niin, vauva nukkuu vaunuissa”. 

Näin lapsi saa itselleen juuri sopivantasoisen oikean puhemallin ilman, että hän kokee tehneensä virhettä. Samalla hän saa kokemuksen, että hän ja hänen sanomansa asia on tärkeä. Puuttuvien äänteiden määrätietoisen harjoittelun aika tulee vasta myöhemmin. 

3. Kirjojen tutkiminen, loruttelut, laulut ja leikkiminen yhdessä lapsen kanssa ovat erinomaisia välineitä mukavaan yhdessäoloon. Samalla tulee hyviä tilaisuuksia lapsen kanssa jutteluun. Kun aikuinen kuuntelee lasta ja vastaa hänelle esimerkiksi toistamalla ja laajentamalla lapsen ilmausta hieman, se kehittää paitsi lapsen puhetta ja kieltä, myös itsetuntoa. 

Jos haluat lukea lisää lapsen vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehityksestä, voin suositella esimerkiksi näitä teoksia:

  • Siiskonen, Aro, Ahonen & Ketonen (toim.) (2014): Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Kunnari & Savinainen-Makkonen (toim.) (2012): Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vielä suositeltavampaa on napata hyllystä sopiva kirja ja mennä ihmettelemään sitä yhdessä lapsesi kanssa!

Jos haluat tulla vastaanotolleni, tässä linkki kotisivuilleni josta löydät yhteystietoni: www.marjovaltonen.fi

Jätä kommentti